Explosie Beiroet

Kort na de explosie: chaos en ravage op straat in Beiroet

Op beelden die even na de explosie zijn gemaakt is te zien dat de klap een ravage heeft aangericht. Ook worden slachtoffers afgevoerd en rennen mensen door de straten.

Meer video's