ANP / NOS

Actiegroep Stop de Stank heeft het uitgerekend: binnen de gemeentegrenzen van Deurne (32.000 inwoners) in het oosten van Noord-Brabant leven per inwoner 62 kippen, veertien varkens, anderhalve koe en een halve konijn, nerts en geit.

De bijna 400 bedrijven waar deze dieren worden gehouden zijn geen boerderijen, maar fabrieken, meent Maria Berkers van Stop de Stank. In haar ogen is het een industrie "waar alles wordt gehouden wat maar geslacht kan worden".

Met al die duizenden poepende en plassende dieren is het ook een industrie die voor geuroverlast zorgt. "Er zijn dagen dat je het zelfs op het terras in het centrum van Deurne ruikt en dat ik thuis de ramen dicht moet doen vanwege de stank."

Ook de provincie Noord-Brabant vindt dat het wel wat minder mag. In een oorspronkelijk plan zou de uitstoot van ammoniak per 2028 drastisch verminderd moeten zijn. Maar twee jaar geleden deed een college zonder het CDA daar nog een flinke schep bovenop: die reductie moet al in 2022 gerealiseerd zijn en ook sectoren die tot nu toe waren vrijgesteld, moeten eraan geloven. Bijvoorbeeld de kalverhouderij.

Stefan Bekkers (34) runt samen met zijn vader Geert (62) een kalvermesterij in de buurt van Tilburg. De drastische maatregelen van de provincie zorgen bij hen voor grote problemen. Stefan wil het bedrijf van zijn vader overnemen, omdat die binnenkort met pensioen gaat. Maar het pensioen van Geert zal door de noodzakelijke investeringen in luchtzuiveringssystemen in één klap 200.000 euro lager uitvallen.

Stefan heeft dat geld ook niet, ook al is hij zoveel mogelijk aan het sparen. Daar komt nog bij dat de provincie wil dat boeren een ander systeem gaan gebruiken. Nu wordt de lucht afgezogen en gefilterd, maar nieuwe techniek zou ervoor moeten zorgen dat de ammoniak helemaal niet in de omgevingslucht terechtkomt, maar direct via de vloer wordt afgevoerd. Beter voor de boer en beter voor het vee.

Op het provinciehuis zitten geen mensen met boerenverstand.

Vader en zoon Bekkers

Het probleem is dat deze nieuwe technologie nog in de testfase zit en dat niet bewezen is of het ook werkt. Invoeren vóór 2022 is dus een illusie. Vader en zoon Bekkers zijn kwaad op de provincie: "Ze willen de boerenstand en de familiebedrijven kapotmaken. Op het provinciehuis zitten geen mensen met boerenverstand. Het boerenbloed is weg. Ze gaan daar alleen maar voor de natuur." Vader en zoon hopen dat de verkiezingen van 20 maart een college opleveren dat de scherpe randjes van de maatregelen zal afhalen.

Maria Berkers wil juist dat de provincie nog veel verder gaat, ook omdat de intensieve veehouderij voor nog een aantal andere problemen zorgt, zoals Q-koorts, vervuiling van bodem en water en verlies van biodiversiteit.

Tegelijkertijd heeft ze ook begrip voor de nood van de boeren. "Daarom spreken wij de boeren ook niet aan op wat ze doen, want zij houden zich gewoon aan de wet. Alleen, die wet deugt niet. Daarom spreken wij juist de provincie aan: die moet voor haar burgers zorgen en ondeugdelijke wetten aanpassen."

"Boeren zouden er goed aan doen om nu gebruik te maken van het ondersteuningsprogramma als ze willen stoppen. Want deze industrie in dit dichtbevolkte gebied gaat geheid op de fles. Dat kun je maar beter voor zijn."

STER reclame