Post · Nationaal Archief

Postverkeer uitgebreid (maar schaakproblemen zijn taboe)

Langzaam wordt in bevrijd gebied het postverkeer weer opgestart. Sinds eind vorige maand zijn ook de Zeeuwse eilanden Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland weer te bereiken. Daarmee zijn grote delen van Zuid-Nederland weer ontsloten.

Er zijn nog wel strenge regels voor poststukken. Om te voorkomen dat er inlichtingen in handen van de Duitsers vallen is het verboden te schrijven over zaken die van "directe of indirecte waarde voor de vijand kunnen zijn", of over "personen die zich nog in de feitelijke macht van de vijand bevinden".

Ook mag correspondentie niet de opsporing of arrestatie van landverraders belemmeren.

Codeberichten verboden

Om te controleren of iedereen zich aan de regels houdt, vraagt de censuur alleen duidelijk geschreven brieven in het Nederlands, Engels, Frans of Duits te versturen; de taal moet op de linkerbovenhoek van de adreszijde worden vermeld.

Het gebruik van geheimschrift of cijfer- en lettercombinaties is verboden, evenals het versturen van kruiswoordraadsels of schaakproblemen.

Daarnaast mogen brieven mogen niet zwaarder zijn dan 20 gram. Ook dienen de namen van afzender en ontvanger duidelijk vermeld te zijn.