Verdeling van het brood, onder politiebewaking · NIOD/Beeldbank WO2

Geruzie over bedankjes voor Zweedse hulp

Niet iedereen is blij met de plannen van een Amsterdamse arts om bedankjes voor de Zweedse voedselhulp in te zamelen. Deze Cornelis van der Mijle heeft namelijk een dubieus verleden.

Van der Mijle heeft eind februari in kranten opgeroepen dankbetuigingen naar hem op te sturen, die hij dan weer door zal geven aan de Zweden. Hij noemt de onmisbare noodhulp "een zo vriendelijke daad dat wij ons genoopt voelen hierover openlijk onze dank uit te spreken".

Uit een vervolgverhaal bleek dat dokter Van der Mijle al veel post heeft ontvangen. "Het aantal loopt reeds ver in de duizend en nog steeds houdt de stroom aan", bericht hij. "De post brengt dikke bundels en onze brievenbus moet telkens opnieuw geledigd worden."

Van der Mijl zegt "kaarten, brieven, lyrische gedichten, fraaie pentekeningen" te hebben ontvangen, naast verder een album met tekeningen van schoolkinderen, een dankbetuiging ondertekend door alle bewoners van een straat en een ets van de Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort.

Hij verwacht dat er door de trage post nog veel adhesiebetuigingen onderweg zijn.

Kritiek

De illegale pers is niet te spreken over de actie. Ons Volk zegt de gevoelens achter de dankbetuigingen te begrijpen, maar vindt "een voormalig nationaalsocialist en nog pro-Duitsfiguur als de seniele arts Van der Mijle" niet geschikt.

De krant is nog niet vergeten dat 77-jarige Amsterdammer ooit lijsttrekker was van het Verbond van Nationalisten en daarna voorzitter van de Nationaal-Socialistische Partij, een van de vele rechtse splinterpartijen die in de jaren dertig om de kiezer vochten.

Ook Het Parool schaart zich achter de kritiek. "Dankbaarheid aan Zweden zijn wij alleen verschuldigd, maar slechts een in vrijheid levend volk zal daarvan te zijner tijd op officiële wijze kunnen getuigen."