Dolblije inwoners van Hengelo na de bevrijding · Nationaal Archief

Hengelo bevrijd: 'Eindelijk zijn we weer vrij'

"Eindelijk, na bijna vijf jaar van onderdrukking, is ook voor ons de bevrijding gekomen", sprak burgemeester Van der Dussen. Vanmiddag hebben de geallieerden Hengelo bevrijd. Buiten het stadscentrum werden wat schoten afgevuurd, waarna de Duitsers op de vlucht sloegen.

"Eindelijk zijn we weer vrij en kunnen we onze liefde voor vaderland en koningin weer in het openbaar uiten", ging de burgemeester verder. "Leve het vaderland! Leve de koningin."

Bekijk hier de beelden van de bevrijding van Hengelo:

Hengelo ook bevrijd

Hengelo heeft het gedurende de oorlog flink te verduren gekregen. Vooral het gebied rondom het treinstation moest het regelmatig ontgelden.

De Duitsers maakten namelijk intensief gebruik van dit spoorwegknooppunt. Om deze reden was dit een strategisch doelwit voor bombardementen van de geallieerden. Zo ook op 6 oktober vorig jaar. Op deze dag werden maar liefst 70 bommen gelost. De binnenstad werd hierdoor compleet verwoest.

Na al dit oorlogsgeweld waren de inwoners van Hengelo vandaag uitzinnig van geluk. Dolblij zwaaiden de mensen naar hun bevrijders en de Nederlandse vlag werd gehesen.

"We gingen de straat op. Mensen die elkaar amper kenden stonden handen te drukken alsof het broers en zussen waren die elkaar na jaren terug zagen", verklaart een ooggetuige. "We raakten ontroerd toen we voor het eerst na jaren ons volkslied in het openbaar konden zingen."

De 17-jarige Herman Wienk vertelt: "Precies zoals de Duitsers aan het begin van de oorlog gekomen waren, via de Oldenzaalsestraat, kwamen nu ook de Engelsen uit die richting. Ze stopten op de hoek van de Oude Molenweg en gooiden vanuit hun tanks sigaretten en chocola naar ons. Het was heel bijzonder."

Wederopbouw

"Nameloos leed en onrecht zijn in deze vijf jaar ons deel geweest. De vijand is er echter in de vijf bezettingsjaren niet in geslaagd het beste en grootste deel van ons volk murw te krijgen", sprak burgemeester Van der Dussen.

Hij is optimistisch over de toekomst van Hengelo en van Nederland: "Wij zullen slagen in een zo spoedig mogelijke wederopbouw, op zowel plaatselijk als nationaal niveau."