Een honkbalwedstrijd op televisie · Getty Images

‘Na de oorlog in elke huiskamer een televisie’

Na de oorlog zal televisie zich snel verder ontwikkelen, tot op het punt dat er in bijna iedere huiskamer een staat. Dat voorspelt het Algemeen Dagblad. "Al overstemt tijdelijk het gebulder van kanonnen het gefluister van de wetenschap, zij slaapt daarom niet. Zij zint op nieuwe dingen, welke na de oorlog op vreedzame wijze de wereld zullen kunnen veroveren."

Er werd al in de jaren '30 volop geëxperimenteerd met televisie, totdat de oorlog roet in het eten gooide. De verwachting is dat landen in vredestijd de experimenten weer zullen hervatten. Men zal pogen de televisie dezelfde plaats te geven in de maatschappij als de radio nu heeft, schrijft Algemeen Dagblad. "Ongetwijfeld zal Nederland niet achterblijven."

Het ingenieursbureau Wemo uit Amsterdam zou zich al bezighouden met het bedenken van een televisiesysteem dat voor de grote massa betaalbaar is. "Voetbal en andere wedstrijden en ook schouwburgvoorstellingen zullen op die wijze in beeld en klank in de huiskamer worden gebracht", aldus de krant. "Ondanks de zorgelijke tijden in Nederland werkt het bureau voort."

In Engeland zijn al stappen gezet om de productie van televisies op te schalen. Volgens een verklaring tijdens de Radioconferentie in Londen wordt erop gerekend dat in 1955 tien miljoen Britse huizen televisie zullen hebben. En wat in Engeland kan, kan in Nederland ook, redeneren de kranten.

Toch is er een drempel voor de praktische toepassing van televisie, schrijft De Uitkijk. "De programma's zullen enorme kosten met zich meebrengen, kosten waarbij die van de radio-programma's als sterren bij de zon verbleken." Wil de televisie ook in Nederland een belangrijke plaats innemen, dan zal er een krachtige omroeporganisatie moeten komen, net zoals bij de radio het geval is.

Kleurentelevisie

Een jaar geleden meldde De Telegraaf dat in Duitsland voor de eerste keer een demonstratie werd gehouden van kleurentelevisie. De uitvinder, Otto von Bronk, is van mening dat de gekleurde televisie na de oorlog de huidige zwart-wit versie geheel zal verdringen.

"Von Bronk is ook van mening dat men na de oorlog verbaasd zal staan over de inmiddels gemaakte vorderingen", schrijft de krant. "Het merkwaardige bij de televisie is dat haar snel voortschrijdende ontwikkeling ten gevolge van de oorlog aan het grote publiek vrijwel voorbij is gegaan. De ontwikkeling van dit technische wonder heeft echter niet stilgestaan en zowel in Duitsland als in Engeland heeft het thans een zeer hoge trap bereikt."