Adolf Hitler maart 1945 · -

Broze Hitler verschijnt weer in openbaarheid

Ondanks de nog immer enthousiaste commentaarstem kunnen zelfs de Duitse propagandafilmpjes niet meer verhullen dat het land een uitputtingsslag voert. Bij een medailleceremonie die Hitler in Berlijn bijwoonde, valt op dat de Führer er afgeleefd uitziet. Zijn Arische strijdmacht is gereduceerd tot tieners.

Hitler reikte het IJzeren Kruis uit aan twintig leden van de Hitlerjugend. Allen hadden het ereteken verdiend door hun dappere optreden in de strijd tegen de geallieerden. De jongens hadden bij aankomst in Berlijn een bad en goed eten gekregen en waren voor de huldiging in nieuwe uniformen gestoken.

Hitler weer in openbaar verschenen

Alfred Zech is met zijn 12 jaar de jongste van de groep. Hij had bij de opmars van het Rode Leger in zijn geboorteplaats in Opper-Silezië twaalf Duitse militairen uit de vuurlinie gered.

Met de boerenkar van zijn vader had Zech acht mannen die gewond waren geraakt door een granaat in veiligheid gebracht. Hoewel hij onder vuur lag, was hij daarna nog eens teruggegaan om vier achterblijvers op te halen.

"Was je niet bang?", vroeg Hitler toen hij zijn 'jongste held' in zijn wang kneep bij de ceremonie. "Nee, mijn Führer", antwoordde Zech enthousiast. De Duitse dictator zei trots te zijn op al deze kindsoldaten.

Naar het front

Het is opmerkelijk hoe broos de nazi-leider eruitziet. Met een bleek gezicht en holle ogen schuifelde hij langs de jongens, diep weggedoken in zijn kraag, een trillende hand tegen zijn rug gedrukt. Het opspelden van de medailles lukte hem niet meer, dat werd aan ondergeschikten overgelaten.

Na de korte bijeenkomst mochten de jongens nog een gunst vragen (Zech koos een accordeon) tijdens een maaltijd in de Führerbunker.

Toen Hitler daarna vroeg of ze naar huis wilden of naar het front, antwoordden ze vol opofferingsgezindheid te willen vechten. Hen zal daarom uitgelegd worden hoe een Panzerfaust werkt en dan worden ze ingezet.