Anton Mussert, december 1942 · Hollandse Hoogte

Mussert kijkt naar toekomst op verjaardag NSB

Vorig jaar was er nog een bijeenkomst in Utrecht, een toespraak van rijkscommissaris Seyss-Inquart en een telegram van Adolf Hitler. Dit keer hield Anton Mussert het bij een radiotoespraak op de verjaardag van zijn NSB.

Mussert verzuchtte dat met het binnenvallen van de geallieerde militairen de oorlog weer terug is in ons land, "ditmaal in veel gruwelijker mate". Volgens de NSB-leider is er "niet meer één bezettende macht in Nederland, maar er zijn er nu twee", de Duitsers én de geallieerden.

Hij waarschuwt voor de kapitalisten uit Amerika en Engeland, die samenwerken met de bolsjewisten uit de Sovjet-Unie. "Nog altijd geloof ik even stellig als twee jaren geleden, dat God aan Europa het nationaalsocialisme gegeven heeft en de Führer heeft gezonden om Europa te redden van de dreigende ondergang."

"Hij vergat daarbij iets te vertellen over de gruwelen van Vught, de massafusillades, de stelselmatige leegroving van ons land en de moordpartijen van de Landwacht", werpt het Nijmeesch Dagblad uit bevrijd gebied meteen tegen.

Wederopbouw

In zijn speech had Mussert het liever over de partijgenoten die zijn strijd nog altijd steunen. Landwachten die de Duitsers helpen in ons land, Nederlandse SS'ers die aan het oostfront vechten, een Jeugdstormcompagnie die "in het zuiden van ons land zingende de vijand tegemoet trad".

Mussert zweeg over de vele partijgenoten die na Dolle Dinsdag vluchtten of de NSB de rug toekeerden.

Uiteindelijk zal de strijd louterend werken, voorspelde Mussert: de nood bevordert het saamhorigheidsgevoel. "De scheidsmuren, door domheid en misdadigheid opgetrokken, zijn grotendeels geslecht", meent hij. Hij noemde de offers en het verdriet daarom niet vergeefs.

Voor de periode na de oorlog ziet hij voor zichzelf ook een rol weggelegd. "Ik wil gaarne opbouwen. Daar ben ik ingenieur voor."