Verzetsstrijders luisteren illegaal naar de BBC · Hollandse Hoogte

Stichting 40-44 moet verzetsstrijders na de oorlog helpen

Tijdens een geheime vergadering in Amsterdam hebben verzetsleiders een steunorganisatie opgericht om strijders of hun nabestaanden na de oorlog bijstand te kunnen blijven geven. Met het oog op de spoedig verwachte bevrijding is de organisatie vernoemd naar de oorlogsjaren: Stichting 40-44.

Zo'n twintig vertegenwoordigers van alle stromingen binnen het verzet kwamen bijeen op Keizersgracht 567: christenen, communisten, liberalen en sociaaldemocraten. Er waren leiders van Het Parool en de Waarheid, Vrij Nederland en Trouw, van onderduikersorganisatie LO en steunfonds NSF.

"Het was de gevaarlijkste vergadering die ik ooit heb bijgewoond", zegt VN-afgevaardigde Arie van Namen. "Je wist niet wie wie was. Er kon een provocateur onder ons zijn. We konden overvallen worden."

Solidair

De verzetsgroepen wilden dat risico nemen om er zeker van te zijn dat hun leden of nabestaanden van hen na de oorlog niet om steun hoeven bedelen. "De stichting heeft ten doel het verzorgen van de morele, geestelijk en materiële noden van personen of groepen personen die tijdens de bezetting door daad of houding tot het binnenlandse verzet hebben bijgedragen, hun gezinnen of nabestaanden", staat in de statuten.

Op sommige deelnemers kwamen al die officiële documenten vreemd over. "We hebben ons vermaakt met juridische poespas die onze illegale oren zeer vreemd aandeed, maar voor de goede gang van zaken zeker noodzakelijk is", erkent een aanwezige. "Wel zijn we van mening dat hoe meer juristen er op een vergadering zijn, hoe minder er gedaan wordt."

De deelnemer voegde er nog aan toe dat de sfeer buitengewoon goed was. Om de verschillende ideologieën te representeren bestaat het bestuur uit een LO-leider, geholpen door twee anderen: een van het christelijke Trouw, de andere van de communistische Waarheid.