Poolse luchtlandingen bij Overasselt · Gelders Archief

Duits bevel: bevolking Arnhem moet evacueren

De Duitse veldmaarschalk Walter Model heeft het bevel gegeven dat alle inwoners van Arnhem de stad moeten verlaten. Daarvoor hebben ze twee dagen de tijd.

Hoewel de Duitsers de Rijnbrug in Arnhem hebben heroverd op de Britten en ze de Britse paratroepen hebben teruggedrongen in de perimeter bij Oosterbeek, zijn de Duitsers nog niet gerust op een goede afloop van operatie Market Garden.

Alternatief plan

Model verwacht dat er nieuwe luchtlandingen zullen plaatsvinden en dat de geallieerden met een alternatief plan zullen komen om de operatie te laten slagen. Hij houdt er rekening mee dat ze ten oosten van Nijmegen het Duitse Rijk zullen binnentrekken.

Om zo veel mogelijk Duitse troepen paraat te hebben, wil hij zo snel mogelijk de Britse posities rond Oosterbeek vernietigen. Hij heeft generaal Bittrich daarom opgedragen haast te maken met het opruimen van de Britse perimeter.

Dat Arnhem een cruciale rol zal spelen in het vervolg van de gevechten, staat volgens Model vast. Om de stad beter te kunnen verdedigen tegen geallieerde aanvallen is het volgens hem beter als er geen burgers in de weg lopen. Of erger: dat burgers niet de gelegenheid krijgen om de geallieerden te helpen. De stad moet daarom zo snel mogelijk ontruimd zijn.

Luchtlandingen Overasselt

Het vermoeden van Model dat er een nieuw geallieerd offensief op handen is, is waarschijnlijk ingegeven door de landing van nieuwe paratroepen in Overasselt. Vanmiddag landde daar het restant van de Poolse Parachutisten Brigade, dat eerder deze week naar Engeland terugkeerde vanwege slecht weer, samen met andere troepen. In totaal landden zo'n 3300 parachutisten.

· NOS

Een klein deel van de Poolse parachutisten is met vrachtwagens vervoerd naar de landgenoten die bij Driel gelegerd zijn. Het grootste deel is overgebracht naar Groesbeek om de posities van Amerikaanse divisie daar te versterken.

De bevoorradingen die vandaag werden ingevlogen voor de troepen in Oosterbeek, kwamen voornamelijk in gebied terecht dat in Duitse handen is. De Duitsers hebben ook hun luchtafweer goed op orde, waardoor Urquhart tot nu toe op weinig geallieerde luchtsteun kan rekenen.