Seyss-Inquart tijdens een toespraak · AFP

Seyss-Inquart kondigt noodtoestand af, samenscholingen verboden

Rijkscommissaris Seyss-Inquart heeft gisteren de noodtoestand (uitzonderingstoestand) afgekondigd om de orde en rust in Nederland te handhaven.

Iedereen moet zijn werk op de gewone wijze verrichten en vluchten, ook uit door strijd bedreigde gebieden, is verboden. Elke vorm van verzet tegen de bezettende macht zal met geweld worden bestraft.

Bekendmaking uitzonderingstoestand · NIOD/KB

De Höhere SS- und Polizeiführer Rauter heeft daar een verscherping van de spertijd aan toegevoegd. De tijd waarin men zich niet in de open lucht mag bevinden, is voor de duur van de uitzonderingstoestand vastgesteld van 20.00 tot 04.00 uur.

Daar komt bij dat samenscholingen van meer dan vijf personen verboden zijn en kunnen worden beschoten door Wehrmacht, SS en politie. Ook zullen zij schieten op ieder die in de verboden tijd niet direct bij de eerste aanroep blijft staan.

Hulp aan verzet

Juist gisteren waarschuwde de Nederlandse regering in Londen inwoners van Nederland niet openlijk in opstand te komen tegen de Duitsers, om nodeloos geweld te voorkomen.

Wel werd gevraagd het verzet waar mogelijk clandestien te steunen, door bijvoorbeeld verzetslieden te helpen verbergen of vluchten of kleding en voedsel te geven.