Prins Bernhard · NIMH

Bernhard wordt bevelhebber Binnenlandse Strijdkrachten

Nu het erop lijkt dat de bevrijding voor de deur staat, krijgt prins Bernhard de leiding over het gewapend verzet in Nederland. Koningin Wilhelmina benoemt haar schoonzoon tot bevelhebber van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, meldt Radio Oranje vanavond.

Prins Bernhard staat onder het opperbevel van de Amerikaanse generaal Eisenhower. Zowel prins Bernhard als generaal Eisenhower verzoeken de Nederlandse bevolking via de radio terughoudend en voorzichtig te zijn.

In zijn eerste bevel droeg Bernhard het verzet zich van "vroegtijdige en afzonderlijke acties" te onthouden. Wel vroeg hij voor de bevrijding een armband te maken "waarvan gij de kleur kunt vaststellen maar waarop in elk geval met duidelijke letters het woord 'Oranje' moet staan".

Bundeling

De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) zijn een bundeling van de drie belangrijkste verzetsgroepen: de Ordedienst (OD), de Landelijke Knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV). Deze groepen werkten tot nu toe zelfstandig onder supervisie van het Bureau Bijzondere Opdrachten van de regering in Londen.

De Binnenlandse Strijdkrachten mogen pas als leger tevoorschijn komen als prins Bernhard daartoe de opdracht geeft.