Het ambtenarenpensioenfonds ABP en het pensioenfonds Zorg en Welzijn zeggen dat ze de komende tien jaar hun pensioenen niet kunnen indexeren. Dat houdt in dat de pensioenen niet zullen meegroeien met de inflatie, waardoor het pensioen voor gepensioneerden minder waard wordt en dat werkenden minder pensioen opbouwen.

Dat komt volgens de pensioenfondsen door strengere regels waarmee de Tweede Kamer vanavond met grote meerderheid heeft ingestemd. Die schrijven voor dat fondsen hogere financiële buffers moeten aanleggen, voordat ze mogen indexeren. Door de historisch lage rente is het aanleggen van die buffers nu erg moeilijk.

Sneller indexeren

Metaalpensioenfonds PME wil nog niet te veel vooruitkijken. "Voorspellen wanneer we weer kunnen indexeren is echt koffiedik kijken", zegt een woordvoerder van het fonds, "maar door de nieuwe regels wordt indexeren zeker niet makkelijker gemaakt".

Dennis van Ek van pensioenadviesbureau Mercer verwacht dat de meeste pensioenfondsen over 2 tot 3 jaar wel weer in staat zijn om deels te indexeren, maar dat volledige indexatie nog wel 10 jaar kan duren.

Minder waard

De afgelopen jaren zijn veel pensioenen al nauwelijks geïndexeerd. Het ambtenarenfonds heeft daardoor een pensioenachterstand opgelopen van ruim 9 procent en het pensioenfonds Zorg en Welzijn van meer dan 12 procent.

De pensioenfondsen verwachten dat die achterstanden de komende jaren nog veel verder zullen oplopen. Hoeveel de pensioenen de komende jaren precies minder waard worden is nog onbekend en hangt af van de inflatie en de ontwikkeling van de economie.

Dat het fors zal zijn, is zeker volgens de pensioenfondsen. "Het kan wel tot 20 procent achterstand oplopen, dus dat is best heel erg veel", zegt Peter Borgdorff, directeur van pensioenfonds Zorg en Welzijn.

STER reclame