De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter omdat Den Haag treuzelt met het invoeren van Europese regels die het gebruik van proefdieren moet verminderen. De regels moeten ook het leven van proefdieren verbeteren.

Twee jaar geleden heeft Europa nieuwe regels vastgesteld voor de huisvesting en verzorging van proefdieren. Nederland heeft die nieuwe normen nog steeds niet omgezet in wetgeving, stelt de commissie. Nederland beloofde de EU vorig jaar al om de nieuwe wetgeving snel door te voeren. Maar de Eerste Kamer heeft de nieuwe wet nog steeds niet goedgekeurd.

De EU wil dat nu afdwingen en vraagt het Europees Hof van Justitie Nederland een dwangsom op te leggen van 51.156 euro per dag.

Bedreigde diersoorten

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken loopt Nederland juist voorop in dierenwelzijn. Hij verwacht dat de Eerste Kamer de nieuwe wet snel zal goedkeuren, in ieder geval voordat het Europese Hof uitspraak doet in deze zaak. Het ministerie verwacht geen boete op te lopen.

Nederland schiet nog op een aantal punten tekort als het gaat om het welzijn van proefdieren. De EU wil dat Nederland het gebruik van bedreigde soorten verder beperkt. En er moet een organisatie voor proefdierenwelzijn worden opgericht. Ook moeten de testen die de dieren ondergaan en het doel ervan beter worden omschreven.

In ons land worden bij wijze van uitzondering proeven gedaan op bedreigde diersoorten. Dat mag alleen om onderzoek te doen op de betrokken soort of als er geen anderen dieren voor een proef te vinden zijn.

STER reclame