Het ministerie van VWS start vandaag een grote publiekscampagne over de veranderingen in de zorg. Op 1 januari wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Allerlei vormen van zorg worden dan niet meer uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Rijk maar van de gemeenten.

Wat dat voor burgers betekent, wordt onder meer uitgelegd in advertenties in kranten en radio- en tv-spotjes. Ook is er een website met uitleg.

Onrust

Uit onderzoek van de ouderenorganisatie ANBO blijkt dat 70 procent van de Wmo-gebruikers zich ongerust maakt over de veranderingen en ruim twintig procent een beetje ongerust. De meeste onrust is er over de vraag of mensen nog genoeg huishoudelijk hulp krijgen, dat zelf moeten betalen of vrienden of familie moeten inschakelen.

Staatssecretaris van Rijn zei in het Radio 1 Journaal dat er op 1 januari voor mensen die nu zorg ontvangen niet onmiddellijk wat verandert. "Dat kan natuurlijk anders worden want de gemeente gaat daarover besluiten. Maar er is voor al die mensen ook overgangsrecht, dus er zal in 2015 niet gek veel veranderen."

Passend

Daarna is het de bedoeling dat mensen "passende" zorg ontvangen, die op hun situatie is toegesneden. De gemeenten bepalen wat passend is en sluiten voor hun inwoners contracten met leveranciers.

STER reclame