Het kabinet trekt te weinig geld uit voor het onderhoud van het wegennet de komende jaren. Daardoor zal de kwaliteit van het wegdek achteruit gaan en lopen automobilisten meer risico om in de file te belanden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Eind 2013 was er al een tekort van 400 miljoen euro. Dat heeft geleid tot het uitstellen van renovatie en onderhoud van het wegdek. Naar verwachting loopt dat bedrag de komende jaren verder op. De Rekenkamer benadrukt dat het achterstallig onderhoud "dringend aandacht vraagt".

Niet nieuw

In 2011 bleek al dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet genoeg geld had om de hoofdwegen goed te onderhouden. De minister greep toen in, maar berekeningen van de Rekenkamer wijzen nu uit dat het ministerie toen 700 miljoen euro te weinig heeft begroot voor het onderhoud tot en met 2020.

De Rekenkamer vindt ook dat de minister de Tweede Kamer beter moet informeren over de kosten van het onderhoud. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat volgens de Rekenkamer geen goed beeld van het noodzakelijke onderhoud aan de snelwegen. Er moet daarom een langdurig onderhoudsplan komen voor de 5500 kilometer aan autowegen die Rijkswaterstaat beheert.

Snelheidsbeperking

In 2012 en 2013 moest op 71 plekken de maximum snelheid omlaag, omdat het wegdek niet meer aan de normen voldeed.

STER reclame