Ook het College voor de Rechten van de Mens stort zich op de Zwarte Piet-discussie. Aanleiding is een klacht van een schoolmoeder uit Utrecht. Ze wil dat de Professor Kohnstamm-basisschool "het racistische personage" Zwarte Piet uit het lesaanbod schrapt.

Vandaag diende de zaak in Utrecht. Zowel buiten als binnen was politie aanwezig. Dat is ongebruikelijk bij zittingen van het college, dat de opvolger is van de Commissie Gelijke Behandeling.

Karikatuur

De klaagster, moeder van drie donkere kinderen op de Kohnstamm-school, vindt dat van Zwarte Piet een karikatuur van domheid en slordigheid wordt gemaakt. Ze wees erop dat de school lesopdrachten geeft als "corrigeer de spelfouten van Zwarte Piet" en vindt dat de school niet goed reageert op haar klachten.

De voorzitter van het overkoepelende schoolbestuur zei tijdens de zitting dat er wordt nagedacht over aanpassingen, maar dat hij daarin de maatschappelijke discussie wil volgen. Eind november komt het bestuur met een standpunt over sinterklaasvieringen op scholen.

Het College voor de Rechten van de Mens doet 4 november uitspraak in de zaak. Het college toetst alleen of wetgeving over het gelijkheidsbeginsel is overtreden. Sancties of boetes kunnen niet worden opgelegd.

Opstootje

Buiten de zaal ontstond nog een opstootje toen een tegenstander van Zwarte Piet een cameraman van Pownews aanviel met een paraplu . De commotie was snel geluwd.

STER reclame