Frankrijk wil in 2025 nog maar de helft van zijn elektriciteit laten opwekken met kernenergie. De Franse Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel daarover van de minister van Ecologie, Duurzame ontwikkeling en Energie, Ségolène Royal.

Op dit moment produceert Frankrijk driekwart van zijn stroom met kernreactoren. President François Hollande had in zijn verkiezingscampagne in 2012 beloofd dat hij daar verandering in zou brengen.

In Frankrijk staan 19 kerncentrales met in totaal 58 reactoren. De oudste centrale staat bij de Rijn ten noordoosten van de stad Mulhouse. Deze levert al sinds 1978 stroom.

Grote plannen

Het besluit is onderdeel van een uitgebreide wet over 'energieverandering'. Er staat onder meer ook in dat de vraag naar energie in Frankrijk in 2050 met de helft moet zijn verminderd.

De wet moet ook binnen zes jaar een eind maken aan het eenmalige gebruik van plastic zakken en plastic serviesgoed. Hoe de plannen allemaal moeten worden uitgevoerd is nog onduidelijk.

STER reclame