Maggie De Block is de populairste figuur in het nieuwe Belgische kabinet. Volgens peilingen is ze zelfs de populairste politicus van het land, met een straatlengte voorsprong op grote namen als Bart de Wever en Kris Peeters.

De Block werd genoemd als premier, maar ze is minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken geworden. Dat geeft weer aanleiding tot gegniffel over haar gewicht, want haar corpulentie is opvallend.

Hoe zwaar De Block precies is, schijnt zelfs haar eigen man niet te weten. "Het is het best bewaarde geheim in ons huwelijk", vertelde haar echtgenoot ooit.

Huisarts

De Block werd in 2011 in één klap een nationale beroemdheid toen ze staatssecretaris werd voor Asiel en Migratie. De huisarts uit Merchtem, die al tien jaar voor de liberalen in het parlement zat, werd door vice-premier De Croo naar voren geschoven.

De Croo had haar gebeld, tussen twee patiëntengesprekken door. "Hij zei dat hij aan mij had gedacht voor het departement Armoedebestrijding. Toen ik vroeg of het alleen Armoedebestrijding was, zei hij dat er ook nog Asiel en Migratie aan vasthing", herinnert De Block zich.

Grapjes

In het begin werd er hartelijk gelachen om het gewicht van De Block. Zelfs serieuze media leken zich eraan te bezondigen, met typeringen als "dossiervreter", "politiek zwaargewicht" of "een zware post". Collega-politici zagen zich genoodzaakt op te roepen er een eind aan te maken.

Maar al snel ging het meer over het beleid van De Block. Vriend en vijand roemden haar om haar koelbloedigheid, doortastendheid en no-nonsense communicatie. In omstreden dossiers als Navid Sharifi, de Belgische Mauro, viel ze op door standvastigheid.

De Block groeide uit tot de populairste politica van Vlaanderen. Bij de laatste verkiezingen leverde dat haar 131.713 voorkeursstemmen op. Zelfs Walen zouden haar als een premierskandidaat voor de toekomst zien.

Volksgezondheid

Met het aantreden van de nieuwe regering lijkt de omvang van De Block opnieuw een item te worden. De Amerika-correspondent van de VRT, Tom van de Weghe, schrijft in een tweet dat de nieuwe minister van Volksgezondheid obees is. "Kritiek wordt afgedaan als flauwekul, maar wat met geloofwaardigheid".

De Block zegt dat kritiek op haar uiterlijk haar niet raakt. Wel vind ze het "nogal typisch dat een vrouw direct op haar uiterlijk wordt afgerekend". Ze wijst erop dat oud-premier Dehaene ook "goed het vlees" zat, maar dat hij daar nooit opmerkingen over kreeg.

STER reclame