Ambtenaren en leraren in de plus

tijd van publicatie Aangepast

Ambtenaren en leraren hebben volgend jaar meer te besteden. Door een premieverlaging van het pensioenfonds ABP stijgt hun netto inkomen met maximaal 1,6%. De lagere pensioenpremie is het resultaat van een overleg tussen overheid- en onderwijswerkgevers en de vakbonden.

De pensioenopbouw moet worden aangepast omdat de regering nieuwe fiscale regels invoert voor pensioenen in 2015. In het pensioenakkoord werd ook een premieverlaging afgesproken, voor zowel werknemers en werkgevers.

2,8 miljoen werknemers

Het pensioenfonds ABP is met 2,8 miljoen werknemers veruit het grootste pensioenfonds in Nederland. De premieverlaging van 3,7% is cruciaal om geplande bezuinigingen binnen te halen.

Pensioenpremie wordt voor eenderde betaald door werknemers, en voor tweederde door de werkgevers. Dus ook de werkgever, in dit geval de overheid, betaalt minder. Door het verlagen van het bedrag hoeft de overheid nu ook minder te betalen aan het ambtenarenfonds.

Andere opbouw

De manier waarop pensioen wordt opgebouwd zal ook veranderen, omdat het wordt aangepast op het inkomen van de werknemer.

In 2015 wordt het nabestaandenpensioen aangepast, door het niveau voor en na 65 jaar gelijk te trekken. Ook is besloten om het Vut-overgangsrecht in te perken.

STER Reclame