De Tweede Kamer blijft de manier steunen waarop het kabinet IS militair bestrijdt. De hele Kamer maakt zich grote zorgen over met name de situatie in de Syrische stad Kobani. Fracties als CDA, PVV en ChristenUnie zouden het liefst zien dat er ook wordt ingegrepen in Syrië, maar minister Timmermans zei dat dat nu niet effectief zou zijn.

Hij herhaalde dat de situatie in allerlei opzichten complex is en dat militair ingrijpen nu een oplossing niet dichterbij brengt. Een overgrote meerderheid staat achter die lijn.

Onorthodox

De minister wil wel nadenken over "onorthodoxe oplossingen", zoals een humanitaire corridor, een bufferzone en een no-flyzone. Het kabinet wil meedoen aan de internationale discussie daarover. Maar Timmermans ziet daar niet heel concreet iets in veranderen. "Als je daar zo veel mogelijk landen bij betrekt, zal de discussie over het al dan niet hebben van een volkenrechtelijk mandaat ook makkelijker verlopen."

Op vragen uit de Kamer zei Timmermans dat hij nog terugkomt op vragen over het bewapenen van Koerden in Kobani.

STER reclame