NOS NieuwsAangepast

Politie huurt veel meer personeel in

Door redacteur politie en justitie Ilan Sluis

De Nationale Politie geeft dit jaar veel meer geld uit aan de inhuur van extern personeel dan gedacht: 155 miljoen, in plaats van de aanvankelijk geraamde 112 miljoen euro. De politiebonden vinden dat niet te rijmen met de bezuinigingen binnen de Nationale Politie.

Uit interne stukken die de NOS heeft, blijkt waar het geld voor externen aan wordt uitgegeven. Een bedrijfspresentatie uit april dit jaar leert dat de Eenheid Amsterdam dit jaar zo'n 20 miljoen denkt nodig te hebben, Den Haag, Rotterdam en Noord-Nederland iets meer dan zeven miljoen en de Landelijke Eenheid, het voormalige KLPD, 13 miljoen.

Op de openbare website inhuurdeskpolitie.nl staat op wat voor gebieden extern personeel wordt ingehuurd. Het is een lange lijst, met name op het gebied van ict, juridische dienstverlening en personeelszaken (hrm). Het gaat onder meer om projectleiders, adviseurs, analisten en zogeheten changecoördinatoren. De openbare lijst telt in ieder geval meer dan 170 mensen die op inhuurbasis dit jaar bij de Nationale Politie aan het werk zijn.

Vraagtekens

De politiebonden ACP, ANPV en VMHP hebben scherpe kritiek op het beleid van de Nationale Politie. Zeker als je in ogenschouw neemt dat het personeelsbestand met duizenden wordt ingekrompen, overuren niet meer worden uitbetaald en er ook flink wordt beknibbeld op recherchecapaciteit, zegt ANPV-voorzitter Geert Priem. De politieleiding heeft de inhuur volgens hem niet in de hand.

Uit de politieorganisatie komen voorbeelden van externe inhuur van personeel waar politiemensen en de bonden grote vraagtekens bij plaatsen. Zo is in een van de eenheden een coördinator van aspirant-agenten plotseling vervangen door een extern ingehuurde kracht. Zijn taak is het samenvoegen van verschillende onderdelen waar agenten in opleiding worden begeleid. Feitelijk is dat volgens politiemensen een reorganisatie. En dat is tegen de afspraken tussen de bonden en de politieleiding, menen zij.

Te makkelijk

De politiebonden vragen zich ook af of de inhuur van zoveel extern personeel wel nodig is. Er lopen bijvoorbeeld sinds de vorming van de Nationale Politie tientallen voormalige korpschefs rond. Dat zijn leidinggevenden die volgens de bonden tot voor kort in ieder geval in staat werden geacht om als integraal manager een korps te leiden. Maar nu worden ze niet of nauwelijks ingezet bij veranderprocessen.

De bonden hebben er bij de korpsleiding al meerdere keren op gehamerd om voor bepaalde werkzaamheden eerst personeel uit de politieorganisatie te zoeken, maar volgens hen wordt dat niet gedaan. In plaats daarvan wordt te vaak en te makkelijk extern personeel ingehuurd.

Balkenendenorm

De Nationale Politie zegt dat dit jaar voor 155 miljoen aan extern personeel wordt uitgegeven, dat is inclusief een flink bedrag voor de aanpak van ict-systemen. Omdat ook politiepersoneel extern wordt verhuurd, komt het bedrag uiteindelijk uit op 130 miljoen euro.

Een woordvoerder laat weten dat de leiding van de Nationale Politie de zorgen over de inhuur van extern personeel begrijpt, maar dat het absoluut nodig is voor de reorganisatie van de politie. Het budget blijft volgens een woordvoerder ook binnen de normen die de overheid daarvoor heeft gesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl