Organisaties in de energiesector zijn kritisch over het rapport naar aanleiding waarvan het Centraal Planbureau concludeert dat windenergie op zee de Nederlandse maatschappij meer kost dan oplevert.

Het CPB concludeerde gisteren dat de bouw van grote windparken op zee nadelig is voor de welvaart. Als alle voor- en nadelen bij elkaar worden opgeteld, kost wind op zee de maatschappij 5 miljard euro.

Dat komt vooral doordat wind op zee volgens het planbureau niet bijdraagt aan een schoner milieu. Oorzaak is de Europese handel in emissierechten. Als Nederland meer windenergie produceert, kunnen andere landen meer fossiele brandstoffen verstoken omdat de maximale Europese CO2-uitsoot vastligt.

Groeimarkt

Het innovatieplatform voor windenergie, het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee, zegt dat het rapport een aantal belangrijke baten niet meeneemt in de berekening.

Het gaat niet alleen om het vermijden van CO2-uitstoot, stelt het consortium. "Zo worden bedrijven rond de sector gezien als een economische groeisector en Nederland heeft met zijn offshore kennis een goede uitgangspositie om de export te vergroten."

Politieke keuze

Volgens onderzoeksinstituut ECN is al sinds 2005 bekend dat de maatschappelijke lasten van wind op zee enkele miljarden hoger zijn dan de maatschappelijke baten. Het was toen een politieke keuze om die investering te doen.

Volgens ECN zijn de voordelen van windenergie ver in de toekomst "vrij zeker, maar onbestemd" en is het belangrijk om die voordelen toch mee te wegen in een kosten-baten-analyse.

Prijs voor vuile energie omhoog

De producenten van windenergie, verenigd in de Nederlandse Wind Energie Associatie, zeggen "met grote verbazing" kennis te hebben genomen van de uitspraken van het CPB.

De producenten gaan ervan uit dat het Europese systeem van emissiehandel zal worden gerepareerd. Als de prijs voor vuile energie omhooggaat, zal windenergie wel milieuwinst opleveren.

STER reclame