NOS NieuwsAangepast

School in maag met asielkinderen

De toestroom van asielkinderen vormt een bron van zorgen voor scholen en gemeenten. Dat signaleert de Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (LOWAN).

Sinds april komen er dagelijks telefoontjes binnen van gemeenten en scholen die om advies vragen over het uitbreiden van scholen met asielkinderen. "Sommige scholen zitten echt met de handen in het haar", zegt Marieke Postma, adviseur bij de LOWAN.

"Scholen worstelen met vragen over financiering, maar bijvoorbeeld ook over hoe je de kinderen moet opvangen. Hoe geef je les aan een kind dat geen Nederlands spreekt? Hoe benader je getraumatiseerde kinderen? Hoe kom je aan genoeg leerkrachten?"

Recht op onderwijs

Kinderen die in een asielzoekerscentrum zitten, hebben recht op onderwijs. Scholen en gemeenten moeten er in samenspraak voor zorgen dat het onderwijs binnen acht weken na aankomst in het centrum begint. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opende de afgelopen maanden een aantal nieuwe centra om de grote toestroom van vluchtelingen te kunnen opvangen.

Zo werd eind september bekend dat vakantiepark Oranje in Drenthe in totaal 1400 asielzoekers gaat opvangen. Dat zijn overwegend vluchtelingen uit Syrië. "Sinds vorige week stromen de asielzoekers hier het centrum binnen, maar het is niet duidelijk voor hoeveel kinderen wij onderwijs moeten verzorgen", zegt Jos van Kimmenaede. Als directeur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe is hij verantwoordelijk voor het basisonderwijs in de regio.

"Volgens het COA moeten we ervan uitgaan dat zo'n 10 procent van de bewoners basisonderwijs nodig heeft. Dat zou betekenen dat we voor meer dan 140 kinderen onderwijs moeten regelen en dan heb ik het nog niet eens over middelbaar onderwijs gehad."

Drie leraren hebben zich vrijwillig bij van Kimmenaede gemeld. "Ik wil heel graag verder aan de slag, maar zo lang ik niet weet wat er van mijn organisatie wordt verwacht, kan ik niets doen. "

Toename

Het aantal asielaanvragen lag in de eerste helft van dit jaar bijna twee keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar kwamen er in de eerste zes maanden 12.280 asielzoekers naar Nederland, schreef staatssecretaris Teeven eind september aan de Tweede Kamer. In 2013 waren dat er in dezelfde periode 6220. Verspreid over de verschillende asielzoekerscentra zaten er begin september in totaal 21.657 mensen. Ongeveer 20 procent daarvan zijn leerplichtige kinderen.

Het COA vindt dat het gemeenten geen geld mag kosten om een azc te beginnen. "Het is aan de scholen en gemeenten om te zoeken naar onderwijshuisvesting, maar we kijken wel samen hoe we het beste tot een oplossing komen. Op projectbasis kunnen we afspraken maken over de financiën. Zo kunnen we tot een regeling komen om vooraf te financieren."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl