Het kabinet en de onderwijssector hebben afspraken gemaakt over de aanpak van pesten op scholen. Staatssecretaris Dekker gaat met zoveel woorden in de wet zetten dat scholen verantwoordelijk zijn voor de sociale veiligheid.

Scholen mogen zelf een passende aanpak kiezen om pesten tegen te gaan en ze worden daarbij geholpen door de PO- en de VO-Raad. De scholen gaan ook zelf in de gaten houden of de aanpak werkt.

Kaf van koren scheiden

Afgesproken is ook dat de scholen gaan zorgen voor een aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als kinderen worden gepest.

Dekker benadrukt dat een kind dat zich niet veilig voelt niet aan leren toekomt. Hij wil de komende tijd blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. "In het woud van anti-pestmethodes moet het kaf van het koren worden gescheiden."

STER reclame