Aan de onduidelijkheid over het lot van de praatpalen langs snelwegen en provinciale wegen is een eind gekomen: de palen zijn uiterlijk 1 juli 2017 verdwenen. Dat blijkt uit een brief van minister Schultz aan de Tweede Kamer.

Het CDA had vragen gesteld omdat de minister eerder had aangekondigd te onderzoeken of de praatpalen nog wel toekomst hebben. Rijkswaterstaat en de ANWB concluderen gezamenlijk dat dat niet zo is, schrijft Schultz nu.

De mobiele telefoon en de opkomst van moderne alarmeringssystemen in auto's maken de palen overbodig, concluderen ANWB en Rijkswaterstaat. De telefoon en de alarmeringssystemen zijn niet alleen sneller, maar ook veiliger. Automobilisten hoeven niet meer langs de weg te lopen.

Beeldbepalend

De minister schrijft dat de praatpalen nog tot 1 juli 2017 langs het hoofdwegennet in gebruik blijven. Er wordt niet meer in het netwerk geïnvesteerd. Volgens Schultz moet voorlichting door de ANWB en Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat de automobilist is voorbereid op het verdwijnen van "een beeldbepalend element dat sinds de jaren zeventig langs de autosnelwegen heeft gestaan".

De praatpalen worden eerder weggehaald als er minder dan 30.000 keer per jaar gebruik van wordt gemaakt, schrijft Schultz. In 2012 bedroeg het aantal oproepen via praatpalen zo'n 39.000, 2,5 procent van het totaal aantal oproepen.

STER reclame