PvdA'ers maken zich zorgen over de toekomst van de partij in Friesland. Zonder nadere bezinning op de lokale en landelijke koers zal er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 weinig overblijven van de unieke positie die de PvdA in Friesland bekleedt in vergelijking met de rest van het land, staat in een intern rapport.

Het rapport is opgesteld door drie PvdA'ers, in opdracht van het gewest Friesland. Onder hen is ook Tweede Kamerlid Monasch. Hij was eerder campagnestrateeg van de PvdA.

Slechtste resultaat

De opstellers benadrukken dat de gemeenteraadsverkiezingen van maart landelijk het slechtste resultaat opleverden in de naoorlogse geschiedenis van de PvdA. Friesland deed het relatief beter, maar ook daar leed de PvdA groot verlies.

Volgens de drie was de landelijke staat van de partij de belangrijkste oorzaak van het verlies. Ze schrijven dat de campagne te landelijk was en dat de Friese PvdA-afdelingen forse kritiek hadden op de landelijke koers van de partij. Ook zouden de geboekte successen niet genoeg zijn geclaimd.

Volstrekt ongeschikt

Volgens het rapport moet de organisatie worden aangepast. De Friese PvdA'ers vinden gewestelijke vergaderingen in Friesland alleen nog noodzakelijk voor formaliteiten. "Ze zijn voor de moderne politiek volstrekt ongeschikt." Monasch en de anderen stellen een nieuw expertisecentrum voor, dat de inhoudelijke agenda van de PvdA in Friesland bepaalt en de partij op moderne leest organiseert.

Ze vinden dat de PvdA zich meer en meer heeft verwijderd van de burgers en dat bestuurders zich te weinig richten op de versterking van de positie van bijvoorbeeld ouders, huurders en gebruikers van allerlei voorzieningen.

STER reclame