NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Ministers St.-Maarten veel te machtig

Ministers en andere bestuurders op Sint-Maarten hebben vrij spel om hun eigen zaakjes te regelen. Het eiland heeft nauwelijks instituties die dat kunnen voorkomen of die de toch al gebrekkige wetgeving kunnen handhaven.

Dat staat in een rapport van accountant PwC dat in opdracht van minister Plasterk van Koninkrijksrelaties is uitgevoerd. PwC onderzocht de integriteit binnen de overheid van Sint-Maarten en een aantal overheidsbedrijven op dat eiland.

Mensenhandel en witwassen

Het onderzoek richtte zich op bekende kwetsbare sectoren zoals het gokwezen, de prostitutie, het vreemdelingenverkeer, infrastructurele werken en grote aanbestedingen.

Volgens de onderzoekers is het gebrek aan goede wetgeving, regels en handhaving er de oorzaak van dat integriteitskwesties ongestraft blijven op Sint Maarten. Ook is het eiland om die reden een paradijs voor internationale mensenhandel en witwaspraktijken.

Vriendjespolitiek

Het rapport schets een beeld van ministers en hoge ambtenaren die zich bemoeien met werk- en verblijfsvergunningen, vestigingsvergunningen en allerhande zaken ten behoeve van vriendjes en familie.

Ministers hebben een bijna ongecontroleerde macht op hun ministeries, waarbij ambtelijke adviezen ongemotiveerd in de prullenbak verdwijnen of eigenhandig worden gewijzigd. Een van de ministers zegt tegen het onderzoeksteam dat hij elke dag opnieuw schrikt als hij beseft hoeveel macht hij heeft.

Sint-Maarten is het kleinste land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

STER reclame