Chefs NZa-klokkenluider weg

tijd van publicatie Aangepast

De hoogste leidinggevende van klokkenluider Arthur Gotlieb vertrekt bij de NZa. De Nederlandse Zorgautoriteit zegt in een reactie dat dat in "goed overleg is".

Mindert Mulder was directeur van de afdeling Cure, de afdeling die gaat over op genezing gerichte zorg. Hij werkte sinds 2006 bij de NZa.

Volgens NRC Handelsblad krijgt een andere leidinggevende van Gotlieb een andere taak. Hij mag volgens de NRC geen leiding meer geven.

De twee leidinggevenden waren eerder al op non-actief gezet. Ze werden door de commissie-Borstlap medeverantwoordelijk gehouden voor de slechte manier waarop Arthur Gotlieb door de NZa is behandeld. Gotlieb schreef op eigen initiatief een uitgebreid rapport over het disfunctioneren van de NZa. Hij pleegde twee weken na het inleveren van dat dossier zelfmoord.

In juni vertrokken al twee bestuursleden van de NZa. Dat was naar aanleiding van een onderzoek door de NRC waaruit bleek dat de bestuursvoorzitter zich liet betalen voor buitenlandse dienstreizen door bedrijven die opdrachten uitvoeren voor de NZa. Er ontstonden grote vragen over de onafhankelijkheid van de NZa.

STER reclame