Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

Grootscheeps optreden tegen de verspreiding van ebola kan voorkomen dat de komende maanden honderdduizenden mensen in Sierra Leone en Liberia besmet raken. Dat zeggen de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Blijft dergelijke actie achterwege dan kan het aantal ebola-patiënten in Liberia en Sierra Leone oplopen tot 1,4 miljoen in januari volgend jaar.

WHO-berekeningen

De berekeningen van het CDC komen op de dag dat de WHO liet weten dat er begin november meer dan 20.000 ebola-patiënten in West-Afrika zullen zijn als de epidemie zich in het huidige tempo blijft verspreiden.

De Amerikaanse CDC-onderzoekers hebben voor hun berekeningen het aantal geregistreerde ebola-patiënten met een factor 2,5 vermenigvuldigd. Dat is gebeurd omdat de WHO ervan uitgaat dat het werkelijke aantal besmettingen twee tot vier keer hoger is dan het aantal geregistreerde gevallen.

CDC-rekenmodel

Uitgaande van 3685 geregistreerde gevallen in Sierra Leone en Liberia op 31 augustus, komen de Amerikanen na het toepassen van de correctiefactor van 2,5 uit op 21.000 gevallen in beide landen op 30 september.

In Liberia verdubbelt het aantal ebola-gevallen in 15 tot 20 dagen. In Sierra Leone duurt dat 30 tot 40 dagen. Eind november zou het aantal ebola-patiënten in beide landen samen bijna 52.000 bedragen.

Zonder extra interventies zullen er dan per 20 januari 2015 ongeveer 1,4 miljoen mensen besmet zijn met ebola. Als wordt afgezien van de correctie voor onderrapportage komt dat aantal uit op 550.000.

Hoop

De CDC-onderzoekers zijn ervan overtuigd dat effectief ingrijpen nog steeds mogelijk is. Ze hebben ook het effect uitgerekend van maatregelen die getroffen moeten worden.

Als de bestrijders van de epidemie erin zouden slagen om tegen het eind van het jaar 70 procent van de patiënten in het ziekenhuis of thuis te isoleren, dan is volgens de CDC-wetenschappers de epidemie op 20 januari 2015 zo goed als voorbij. Naarmate het langer duurt om dat voor elkaar te krijgen, gaat de uitbraak langer door.

Onzekerheden

De onderzoekers waarschuwen wel dat hun berekeningen onzekerheden bevatten, zoals mogelijke gedragsveranderingen - bijvoorbeeld het veiliger begraven van de doden door hun familieleden. Ook het gedrag van het virus kan de uitkomst beïnvloeden. Verder is niet duidelijk of de toegepaste correctiefactor klopt.

STER reclame