Op aandringen van de Tweede Kamer gaat het kabinet binnen twee weken een oplossing zoeken voor de zzp'ers die als zelfstandig ondernemer terminale thuiszorg verlenen. Staatssecretaris Van Rijn: "De ondersteuning van mensen in deze fase van hun leven moet dag en nacht beschikbaar zijn, daar zijn we het over eens."

Deze zzp'ers die terminale zorg verlenen worden vaak ingehuurd door dezelfde thuiszorgorganisatie. Ze zijn gewend flexibeler met de patiënten en hun behoeften om te gaan. Ze werken soms 24-uursdiensten, iets wat gewone werknemers niet mogen.

Hierdoor worden ze door de Belastingdienst regelmatig aangemerkt als mensen die eigenlijk in een soort loondienst werken voor een thuiszorgorganisatie, maar de arbowetten ontduiken. Daardoor moeten ze dan achteraf toch loonbelasting betalen of ophouden met dit werk.

Spoedwetje

CDA-Kamerlid Bruins Slot: "Voor veel patiënten is door deze ontwikkeling de terminale zorg ineens opgehouden en niet meer bereikbaar. Dit vraagt om een hele snelle oplossing." VVD-Kamerlid Mulder: "Onze arbowetten en cao's zitten in de weg, laten we die in ieder geval voor de lange termijn aanpakken."

D66-Kamerlid Van Weyenberg vraagt Van Rijn om een "spoedwetje" waarin in ieder geval voor de terminale zorg een uitzondering wordt gemaakt. Daar wil staatssecretaris Van Rijn over nadenken nadat hij in oktober de resultaten van een onderzoek binnen heeft naar zzp'ers in de terminale thuiszorg.

Niet wachten

Maar de Kamer wil daar niet op wachten en wil binnen twee weken een brief van Van Rijn met snelle oplossingen voor de betrokken zzp'ers en terminale patiënten, daarna volgt een debat over de kwestie. De verschillende fracties zeggen dat de 'echte' wetswijzigingen wat hen betreft later wel kunnen.

Minister Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Wiebes die over de Belastingdienst gaat, zijn ook gevraagd voor het debat. Wiebes heeft al een voorstel gedaan om schijnconstructies bij alle zzp'ers tegen te gaan, maar de Raad van State heeft daar veel kritiek op.

STER reclame