NOS NieuwsAangepast

De Miljoenennota in een notedop

De kabinetsplannen voor het komende jaar zijn door minister Dijsselbloem aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet komt Nederland langzaam uit de crisis, maar zijn er nog steeds "pijnlijke maatregelen" nodig. Sommige waren al bekend, andere niet. Een overzicht.

Hogere premie en meer eigen risico

- De zorgpremie gaat volgend jaar met ongeveer 10 euro per maand omhoog tot 1211 euro per jaar.

- Het eigen risico stijgt met 15 euro naar 375 euro per jaar.

- De zorgtoeslag voor de laagste inkomens gaat omhoog en voor de hogere inkomens omlaag. Met hoeveel precies wordt tegen het einde van het jaar bekend als de zorgverzekeraars de definitieve premies bekendmaken.

- De wijkverpleegkundige komt in het basispakket.

Meer geld en nieuwe helikopters

- Defensie krijgt voor het eerst in jaren meer geld. Volgend jaar 50 miljoen euro, in 2016 150 miljoen en vanaf 2017 structureel 100 miljoen per jaar.

- Om de helikoptercapaciteit uit te breiden neemt Defensie extra Cougar-helikopters opnieuw in gebruik. Ook komen er meer Chinook-helikopters voor zwaar transport en wordt geïnvesteerd in een helikoptersimulator.

- Om de Landmacht en de Luchtmacht te versterken, schaft Defensie 20 extra Bushmaster-pantservoertuigen aan.

- Defensie investeert in nieuwe onbemande vliegtuigen om eenheden in het veld van meer informatie te kunnen voorzien.

- De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wordt uitgebreid om meer informatie te vergaren over risicogebieden en gebieden waar Nederlandse militairen worden ingezet.

Een brug-WW en geld voor armoedebestrijding

- Het kabinet is blij dat het aantal werklozen volgend jaar daalt naar 605.000, maar vindt dat nog niet genoeg. Extra scholing, maatregelen voor 50-plussers en extra leerbanen voor jongeren moeten zorgen voor minder werkloosheid.

- Werkzoekenden die aan de slag willen in een sector waar een tekort aan arbeidskrachten is, komen vanaf volgend jaar in aanmerking voor een nieuwe regeling: de brug-WW. Ze krijgen een WW-uitkering voor de uren die ze besteden aan omscholing. De regeling is bedoeld om de kosten voor nieuwe werkgevers te drukken. Ook werknemers voor wie ontslag dreigt, komen in aanmerking.

- Het lage BTW-tarief voor de bouw wordt met een half jaar verlengd tot 1 juli 2015.

- Het kabinet wil 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor nieuwe gevallen vervallen de WWB, de WSW en voor een deel de Wajong. Die worden ondergebracht onder een nieuwe regeling: de Participatiewet.

- Om de lasten te verlichten gaat de korting op de belasting voor iedereen die werkt omhoog en de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt verlaagd.

- Werkloze ouders krijgen zes in plaats van drie maanden kinderopvangtoeslag.

- Voor leaseauto's komt er een nieuw systeem van fiscale bijtelling.

Meer agenten en zicht op teruggekeerde jihadisten

- Er komt extra geld voor de aanpak van drugscriminaliteit, mensenhandel, fraude en motorclubs. Volgend jaar gaat daar 10 miljoen extra naar toe, en dat bedrag loopt op tot 98 miljoen in 2017.

- Er komen 125 politieagenten bij voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de zuidelijke provincies. Die zullen zich vooral inzetten op het gebied van hennepteelt en synthetische drugs.

- Staatssecretaris Teeven werkt aan een regeling om teruggekeerde jihadisten langdurig, zo nodig zelfs levenslang, in de gaten te houden.

- Het COA gaat dit jaar naar verwachting gemiddeld 25.000 asielzoekers huisvesten als gevolg van de grotere instroom van asielzoekers met name uit Syrië. Daarvoor stelt het kabinet 375 miljoen euro extra ter beschikking.

- De AIVD krijgt 25 miljoen extra per jaar. Dat geld is onder meer voor de aanpak van cyberspionage.

- Slachtofferhulp Nederland krijgt extra geld zodat de slachtofferloketten 7 dagen per week 12 uur open kunnen zijn. Deze loketten maken het mogelijk dat slachtoffers snel een schadevergoeding ontvangen nadat zij geconfronteerd zijn met eenvoudige misdrijven zoals vernieling of diefstal.

VWO in vijf jaar en geld voor leraren

- VWO-leerlingen krijgen de mogelijkheid om in vijf jaar hun opleiding af te ronden. Ook wordt het op steeds meer scholen mogelijk om individuele vakken op een hoger niveau af te ronden.

- Vanaf volgend jaar kunnen leerlingen de vermelding 'cum laude' verdienen op hun eindexamendiploma.

- Er komen lerarenbeurzen waardoor 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding kunnen gaan volgen. Ook komen er persoonlijke opleidingsbudgetten om bijscholing mogelijk te maken.

- Docenten gaan er financieel op vooruit. Na jaren op de nullijn volgen hun salarissen vanaf volgend jaar weer de ontwikkelingen in de markt. Ook het loon van politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel zullen meestijgen met de loonontwikkeling.

- Het kabinet wil in 2015 samen met kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden een wetenschapsagenda opstellen met thema's komen waarop de wetenschap zich in de toekomst gaat richten.

- Er komt een Bibliotheekwet die bibliotheken moet beschermen tegen sluiting.

Filegroei en Deltaplan

- Het kabinet verwacht een groei van het aantal files. Daarom wordt volgend jaar bijna 280 km wegen aangelegd. Grote wegenprojecten, zoals de Blankenburgtunnel, de Ring Utrecht en de A13 en A16, worden uitgevoerd.

- Het kabinet vindt een sterke internationale positie van Schiphol belangrijk, maar zet ook in op de ontwikkeling van regionale luchthavens. Daarom wordt in 2015 begonnen met uitbreiding van luchthaven Lelystad.

- Er komen proeven met zelfrijdende auto's en auto's die onderling kunnen communiceren. Daarmee wil het kabinet de wegen efficiënter gebruiken.

- Nederland krijgt een nieuw Deltaplan, wat Nederland in de toekomst moet beschermen tegen wateroverlast.

Niet meer bezuinigen

- Er wordt 200 miljoen startkapitaal in het Toekomstfonds gestopt. Dat fonds moet vernieuwingen in het midden- en kleinbedrijf en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek financieren.

- Het kabinet trekt 160 miljoen extra uit voor het kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Daarmee willen ze de koopkracht van gezinnen verbeteren.

- Er wordt niet meer bezuinigd volgend jaar, ondanks dat er volgend jaar bijna 15 miljard euro meer wordt uitgegeven dan binnengehaald.

Verbouwing en meer verdienen

- Koning Willem-Alexander gaat iets meer verdienen. Hij krijgt een uitkering van 823.000 euro per jaar. Dat is 6000 euro meer dan vorig jaar. Ook de uitkering van koningin Máxima stijgt, met 2000 euro naar 326.000 euro. De hogere uitkering komt door de stijging van de lonen en prijzen in Nederland. Prinses Beatrix gaat er volgend jaar ook 3000 euro op vooruit en krijgt een uitkering van 465.000 euro.

- Naast hun persoonlijk inkomen stijgen ook de personele en materiële kosten van Willem-Alexander, Máxima en Beatrix, namelijk in totaal met 34.000 euro.

- Paleis Huis ten Bosch wordt de komende drie jaar ingrijpend verbouwd en gerenoveerd. Daarvoor is 35 miljoen euro gereserveerd.

Extra geld voor noodhulp en een diplomatenacademie

- Er wordt meer samengewerkt met andere partijen zoals reisbureaus bij het bepalen van reisadviezen. Voor verstrekken van visa kan worden samen gewerkt met consulaten van andere Schengenlanden.

- Er wordt een speciale academie voor diplomaten opgericht.

- Diplomatieke posten in het buitenland blijven gehandhaafd, maar de bezetting van die posten wordt wel kleiner.

- Het kabinet trekt ruim een half miljard euro extra uit voor noodhulp. Het extra geld is nodig vanwege het grote aantal humanitaire crises in de wereld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl