NOS NieuwsAangepast

"Kabinet toont weinig ambitie"

De oppositiepartijen vinden dat er weinig ambitie zit in de plannen van het kabinet. Ook de partijen die de afgelopen tijd met het kabinet samenwerkten, zijn kritisch.

D66-leider Pechtold spreekt er schande van dat een nieuw belastingstelsel door het kabinet op de lange baan is geschoven. "We hebben 600.000 werklozen, dat zou een prioriteit moeten zijn voor vandaag."

"Vanuit de oppositie heb ik niks te eisen maar twee jaar op je handen gaan zitten en een economie die zo fragiel is, met 600.000 werklozen en alle onrust aan de randen van Europa, dat kun je niet accepteren."

"Handen uit de mouwen"

CDA-leider Buma stelt dat de regering "te weinig ambitie toont". "Ik heb het gevoel dat het kabinet meer voor zich uitschuift: belastingherziening gaat niet door, investeringen in veiligheid zijn echt minimaal."

Buma is van plan het kabinet daar morgen tijdens de Algemene Beschouwingen op aan te spreken. "We moeten het kabinet oproepen de handen uit de mouwen te steken. Er zit broos herstel in - en dat is goed- maar de taak van het kabinet is om dat broze herstel robuuster te maken en daar moeten nog heel veel stappen worden gezet."

GroenLinks-leider Van Ojik heeft het over politieke verlamming. "Nu er niets meer uit te ruilen valt, lijkt elke ambitie bevroren in mooie woorden."

Veel hervormingen

VVD-fractieleider Zijlstra vindt de beschuldigingen "merkwaardig". "Het kabinet heeft het afgelopen jaar meer hervormingen gedaan dan de kabinetten daarvoor in tien jaar opgeteld. Ambitie genoeg."

Hij benadrukte dat het kabinet wel degelijk blijft werken aan herziening van het belastingstelsel, maar dat dat tijd vergt. "Wij willen een grote versimpeling, maar dat geeft enorme koopkrachteffecten. We willen het op een goede manier doen."

Majesteitsschennis

Geert Wilders (PVV) was het meest uitgesproken negatief. Hij noemde de Troonrede visieloos en een flutverhaal. "Het riekt naar majesteitsschennis om een koning zo'n slecht verhaal te laten uitspreken. Geen begin van een oplossing voor welk probleem dan ook."

Ook SP-leider Roemer noemde de Troonrede "een koning onwaardig". "Het was een opsomming van plannetjes die allang bekend waren, een propagandaverhaal." Hij was verbaasd dat het woord armoede niet één keer voorkwam in de tekst.

Voorzichtigheid

PvdA-fractieleider Samsom erkent dat het economische herstel waar het kabinet van uitgaat, afhangt van de internationale situatie. "Er is reden tot optimisme, maar ook reden tot enige voorzichtigheid en realisme", zei Samsom bij het verlaten van de Ridderzaal.

Halbe Zijlstra vult aan: "We zagen vorig jaar al lichtpuntjes in de economie, dat zet zich dit jaar door. De economie kan weer tegen een stootje. Dat zal ook moeten, want er zijn bedreigingen. Dus het kabinet is goed bezig en moet ook koers houden."

Arie Slob van de ChristenUnie wijst erop dat begrotingen vaker moeten worden bijgesteld. "Je maakt een begroting met het oog op de keuzes die voor het jaar erna moeten worden gemaakt, wetende dat er in zo'n jaar altijd onverwachte dingen kunnen gebeuren die gevolgen hebben voor de begroting."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl