NOS NieuwsAangepast

CBS: minder jonge verdachten

Het aantal Nederlanders tussen de 12 en 25 dat wordt geregistreerd als verdachte van een misdrijf daalt jaarlijks. In die groep neemt het aandeel van allochtone jongeren juist toe, meldt het CBS.

Het aantal allochtone jongeren dat als verdachte wordt geregistreerd daalt weliswaar ook, maar minder snel dan het aantal verdachte autochtone jongeren. Om die reden groeide het aantal allochtone jongeren in de groep verdachten in de periode 2006-2013 van 40 naar 50 procent.

HALT

Iemand wordt als verdachte geregistreerd als er een redelijk vermoeden van schuld aan een misdrijf bestaat. Bij één delict wordt een jongeren verwezen naar bureau HALT. In dat geval wordt het proces-verbaal niet doorgezonden aan de officier van justitie en wordt de verdachte niet meegeteld in de cijfers.

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) wijst erop dat allochtone jongeren vaak meer dan één delict plegen en dus bij de groep geregistreerde verdachten terechtkomen.

Het WODC stelt ook vast dat er relatief veel Marokkanen en Turken van de tweede generatie voorkomen in de criminaliteitscijfers. Vermoedelijk houden die zich minder bezig met computercriminaliteit dan autochtone jongeren, waar de pakkans kleiner is dan bij andere vormen van misdaad.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl