Ben Sonnemans vertrekt als directeur topsport van de Judo Bond Nederland. Na een indringend gesprek met de coaches heeft het bondsbestuur vanavond die beslissing genomen.

"Wij hebben als bestuur vastgesteld dat er onvoldoende basis is om met elkaar verder te gaan. De problemen liggen met name op het gebied van communicatie en besluitvorming," vertelt voorzitter Willem Jan Stegeman. "Het is een moeilijk besluit, maar onvermijdelijk gezien de uitdagingen waar de judobond voor staat op sportief en financieel vlak."

Onrust onder coaches

Tijdens de slecht verlopen WK in Rusland sijpelde naar buiten dat er onrust heerst onder de coaches. Van de elf bondscoaches heeft een ruime meerderheid officieel een schriftelijke klacht ingediend over het functioneren van Sonnemans. Hem werd een zwalkend beleid, slechte communicatie en een gebrek aan leiderschap verweten.

Negen van de elf bondscoaches waren aanwezig bij het gesprek met de leiding van de judobond. Enkele uren later werd Sonnemans dus weggestuurd.

Sonnemans teleurgesteld

Ben Sonnemans reageerde teleurgesteld op het besluit: "Ik vind het jammer dat ik met dit team niet verder kan. Het is een fantastische baan en ik had heel graag 'The road to Rio' en de cyclus erna voltooid."

De judobond beraadt zich nu op de ontstane situatie. "We zijn bezig om de mogelijkheden op korte en lange termijn te onderzoeken. Er is ons veel aan gelegen om de rust te laten terugkeren voor het Olympisch traject richting 2016 en verder," aldus voorzitter Stegeman.

STER reclame