De Autoriteit Financiële Markten keurt de geheimhoudingsverplichting af die verzekeraars opleggen aan gedupeerden van woekerpolissen met een individuele schikking.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat individuele schikkingen die woekerpolisgedupeerden door verzekeraars krijgen aangeboden, vaak veel gunstiger zijn dan de collectieve schikkingsregelingen. Voorwaarde bij een individuele schikking is vaak dat de gedupeerde een geheimhoudingscontract moet ondertekenen.

Volgens de Consumentenbond stellen verzekeraars geheimhouding verplicht om te voorkomen dat er jurisprudentie ontstaat, waarmee collectieve claims hoger uit zouden kunnen vallen.

Maatwerk

De verzekeraars ontkennen dat. Volgens het Verbond van Verzekeraars past de geheimhouding bij het "maatwerk" dat bij individuele gedupeerden geleverd kan worden.

De AFM gaat verzekeraars aanspreken op de geheimhoudingsplicht. Het is "niet netjes en niet eerlijk, en vooral niet uit te leggen, dat iemand die een klacht heeft ingediend tegen zijn buurman in dezelfde situatie niet zou mogen zeggen hoe hij geholpen is", aldus een woordvoerder.

Maar de AFM zegt verzekeraars niet te kunnen dwingen om te stoppen met de geheimhoudingsplicht. "Wij kunnen niet treden in de relatie tussen een individuele klant en verzekeraar."

Tien keer meer

Bij de Consumentenbond zijn gevallen bekend waarbij een individuele regeling tientallen keren méér opleverde dan wat in een collectieve compensatieregeling werd aangeboden.

Tussen 1993 en 2010 werden ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht, beleggingsverzekeringen met onduidelijke kosten waarbij klanten voor vele duizenden euro's het schip in gingen.

STER reclame