Schippers erkent fout voorganger

Aangepast

Minister Schippers van Volksgezondheid erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat haar ministerie in 2009 extra geld heeft toegezegd aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zonder daarover de Kamer in te lichten. Dat gebeurde onder haar voorganger minister Klink. Het ging om geld voor nieuwbouw.

Volgens Schippers heeft Klink de Kamer ten onrechte niet geïnformeerd. Ook was de Nederlandse Zorgautoriteit ten onrechte niet betrokken bij het besluit hierover, schrijft Schippers naar aanleiding van berichtgeving hierover.

Het ministerie gaf de NZa de opdracht de toezegging aan het EMC uit te voeren, zonder eerst met de NZa te overleggen over het besluit. Dat is niet conform de regels.

De toezegging van Klink "lijkt niet in overeenstemming met de regels die gelden ten aanzien van staatssteun en mijn eigen beleidslijn", schrijft Schippers. "Ik zet de geschiedenis en gang van zaken en juridische consequenties op een rij en zal u zo spoedig mogelijk over mijn besluit informeren."

NZa onder vuur

De brief van Schippers volgt na een dag vol nieuws over de de NZa. Morgen presenteert de commissie Borstlap een onderzoek naar het functioneren van de Zorgautoriteit. De NOS en NRC hebben dat rapport al in handen.

Uit die stukken blijkt dat de commissie concludeert dat de verhouding tussen het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) grondig moet worden herzien. Er is nu sprake van ongewenste verwevenheid van het ministerie en de NZa.

De kamer heeft direct na het uitlekken van die stukken verontrust gereageerd. D66, ChristenUnie en het CDA hebben een spoeddebat aangevraagd.

Minister Schippers gaf begin april opdracht tot het onderzoek van de commissie Borstlap nadat stukken die klokkenluider Arthur Gotlieb had verzameld waren uitgelekt. Gotlieb pleegde later zelfmoord. De commissie heeft ook onderzocht hoe de NZa omging met de klokkenluider. In het rapport staat dat niemand binnen of buiten de Nederlandse Zorgautoriteit zich bewust is geweest van de ernst van de situatie waarin NZa-medewerker Arthur Gotlieb zich bevond.

STER Reclame