NOS NieuwsAangepast

"VWS hielp Erasmus met 100 mln"

Het ministerie van VWS heeft in 2009 extra financiële toezeggingen gedaan aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zonder de Tweede Kamer daarover in te lichten. De Nederlandse Zorgautoriteit kreeg het verzoek de toezegging uit te voeren, meldt het televisieprogramma Zembla.

Het verzoek van het ministerie aan de NZa is pikant omdat het ministerie zich niet mag bemoeien met beslissingen van de zorgautoriteit. In het rapport van de Commissie-Borstlap, dat de NOS en NRC Handelsblad vandaag openbaar maakten, wordt over een vergelijkbare zaak bij het Rotterdamse Oogziekenhuis gezegd dat "het schuurt langs de randen van wat wettelijk mag" .

Stijgende kosten

Het ministerie zegde 100 miljoen euro extra toe, bedoeld om de stijgende kosten van de verbouwing van het ziekenhuis te betalen. VWS vroeg de NZa verder om een driejarige overgangsregeling voor rente en afschrijvingen te verlengen tot tien jaar. Zembla beschikt over documenten waaruit dat blijkt. De Tweede Kamer is nooit geïnformeerd over deze toezeggingen.

In 2009 bleek dat het budget van de grootscheepse verbouwing van het Erasmus MC fors werd overschreden. Het budget van 455 miljoen euro was lang niet toereikend. Vandaar dat een beroep werd gedaan op het ministerie om bij te springen. Uit de documenten blijkt dat VWS in mei 2009 een investering van 100 miljoen euro toezegt "op voorwaarde dat de financiering daardoor rond komt en de bouw ook daadwerkelijk in 2009 aanvangt". Daarnaast moet de NZa de overgangsregeling voor kapitaallasten ruimer toepassen.

Overgangsregeling

In juli 2009 stuurt het ministerie een brief naar de NZa met het verzoek om in het specifieke geval van het Erasmus MC de overgangsregeling te verlengen van drie tot tien jaar. De ambtenaren van de NZa moeten de geldstromen in samenspraak met het Erasmus MC vervolgens in orde brengen. Dat is in de jaren daarop gebeurd.

VWS bevestigt dat toenmalig minister Ab Klink een regeling met Erasmus MC heeft afgesproken, maar benadrukt dat minister Schippers inmiddels een ander beleid heeft op het terrein van steunregelingen. Het ministerie bestrijdt dat er een aanwijzing aan de NZa is gegeven.

De uitzending van Zembla is donderdag aanstaande, om 20.25 uur op NPO2

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl