Amsterdam moet volgend jaar de WOZ-waarden beter vaststellen. De gemeente heeft de Dienst Belastingen hiertoe onder verscherpt toezicht gesteld.

De Waarderingskamer, die landelijk toezicht houdt op de vaststelling van de WOZ-waarden, vindt de waardebepalingen van Amsterdam voor dit jaar voldoende, maar heeft ook gezegd dat het volgend jaar beter moet. Amsterdam zegt al sinds april bezig te zijn met verbeteringen.

De database van de plaatselijke belastingdienst bevat fouten over bijvoorbeeld het aantal vierkante meters en het onderhoud van woningen of bedrijfspanden. De foutieve gegevens zijn jarenlang gebruikt om de WOZ-waarde van panden te bepalen. Mogelijk hebben de eigenaren daardoor te veel of te weinig belasting betaald.

Signaleren

De Waarderingskamer wil dat de dienst meer kennis krijgt van het woningbestand, en dat gelijke woningen gelijk worden gewaardeerd.

Ook moet de gemeente huiseigenaren duidelijk maken hoe de WOZ-waarde van hun huis precies tot stand is gekomen, zodat ze zelf eventuele fouten kunnen signaleren.

De gemeente haalt met de OZB 160 miljoen euro op. Volgens Amsterdam mag de gemeente geen OZB heffen als de Waarderingskamer geen toestemming geeft. In theorie zou dat dus een financiële strop van 160 miljoen euro kunnen opleveren. Volgens de Waarderingskamer zal dit niet gebeuren.

Familiecultuur

Wethouder Kock (D66) zegt dat de oorzaak van de problemen ligt in een verkeerde werkwijze. Afspraken zouden niet worden nageleefd en de controle van gegevens gebeurt vaak nog handmatig. Ook is het computersysteem uit 1996 verouderd.

Volgens Kock heerst bij de Dienst Belastingen een familiecultuur. Ambtenaren zouden niet kritisch genoeg zijn en elkaar te weinig aanspreken op fouten.

De gemeentelijke belastingdienst kreeg eind vorig jaar kritiek omdat 9000 huishoudens een te hoge woonkostenbijdrage hadden ontvangen. In totaal werd 188 miljoen euro uitgekeerd, in plaats van 1,88 miljoen. Het overgrote deel is inmiddels weer terug.

STER reclame