Windmolenexploitanten gaan jaarlijks 3000 euro per molen uittrekken voor omwonenden. Het geld wordt gestort in een 'omgevingsfonds' en is bedoeld voor de lokale gemeenschap. Te denken valt aan een speeltuin of een natuurpark.

De bedrijven beloven ook dat ze bewoners eerder in het bouwproces zullen betrekken. Daarnaast wordt er gekeken naar manieren om omwonenden te laten meedelen in de winst, bijvoorbeeld door aandelen of goedkope stroom.

Gedragscode

De plannen staan in een nieuwe gedragscode van de koepel van windenergiebedrijven NWEA. Volgens directeur Ton Hirdes moeten windmolens van iedereen worden. "Met de code willen we meer draagvlak creëren voor windenergie."

Het kabinet wil dat de exploitanten van windturbines uniforme regels opstellen voor windparken, omdat de bouw geregeld op verzet stuit bij omwonenden. De komende jaren moet er drie keer zo veel energie door windmolens worden opgewekt om aan de afspraken in het Energieakkoord te voldoen.

De gedragscode is opgesteld na overleg met natuur- en milieuorganisaties en de NLVOW, de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Maar de laatste organisatie zal de afspraken niet ondertekenen.

Kraaltjes

"We vinden dat omwonenden recht hebben op een fatsoenlijke compensatie voor bijvoorbeeld de waardedaling van hun woningen. Dat is in deze code niet geregeld", zegt NLVOW-directeur Rob Rietveld. De 3000 euro noemen de omwonenden "spiegeltjes en kraaltjes". Ze wijzen erop dat de bedrijven meer dan tien keer zo veel geld uittrekken voor pacht aan grondeigenaren.

De gedragscode heeft geen verplichtend karakter. Het ministerie van Economische Zaken bekijkt op dit moment of de code als voorwaarde kan worden gesteld bij het afgeven van een vergunning voor de bouw van een windpark.

Tips: henrik.willem.hofs@nos.nl

STER reclame