Letselschade-advocaat Rob Bedaux geeft het ministerie van Defensie twee weken de tijd voor een reactie op de blootstelling van Defensiepersoneel aan zwaar kankerverwekkend materiaal. Defensie moet aansprakelijkheid erkennen en een schadevergoeding uitkeren, zei hij op Radio 1.

De letselschade-expert uit Heerlen vertegenwoordigt ruim zeventig zieke oud-werknemers. Als er geen reactie komt, stapt Bedaux naar de rechter. "Er moet een rechter-commissaris worden aangesteld en een deskundige worden benoemd die alles weet over de verbindingen en stoffen", zegt hij.

Oorlogsmateriaal

De oud-werknemers hebben gewerkt in het NAVO-depot in het Overijsselse Vriezenveen, dat tot 2003 in gebruik was van de Amerikanen. In het depot werd oorlogsmateriaal opgeknapt. Er werd gewerkt met de camouflageverf CARC, waar giftige stoffen in zouden zitten.

Enkele ex-werknemers die ziek zijn geworden, willen het ministerie van Defensie aansprakelijk stellen. Het ministerie van Defensie heeft een grootschalig onderzoek aangekondigd naar de oorzaken van de ziekten.

Gevaarlijke stoffen

Het ministerie wil niet vooruitlopen op het onderzoek, maar stelt dat er "vooralsnog geen concrete aanwijzingen zijn dat (oud-)Defensiepersoneel structureel werd blootgesteld aan gevaarlijke stoffen in concentraties boven de wettelijke waarden".

Uit meetrapporten uit 1999 en 2003 blijkt dat op de werkplaatsen te hoge concentraties van het kankerverwekkende chroom-6 zijn gemeten. Volgens advocaat Bedaux heeft Defensie daarop onvoldoende maatregelen genomen om de medewerkers te beschermen.

De SP heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. De minister komt vermoedelijk nog deze week met antwoorden.

STER reclame