NOS NieuwsAangepast

Kritiek op 'verslechtering' Wob

Journalistieke organisaties zien niets in de plannen van minister Plasterk voor de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren vrezen dat Wob-verzoeken nog trager worden behandeld als Plasterk zijn zin krijgt.

Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) wil af van de dwangsom die gemeenten moeten betalen als ze niet snel genoeg op een Wob-verzoek reageren. Gemeenten hadden bij de minister geklaagd over misbruik en zeiden dat veel mensen alleen een Wob-verzoek indienen om na vier weken de dwangsom van 1260 euro op te strijken.

De journalisten verwijten Plasterk in een brief (.pdf) dat hij geen onderscheid maakt tussen individuen en professionele organisaties. "Daarmee ontneemt het wetsontwerp ook journalisten een pressiemiddel", aldus de NVJ en het GvH. De brief is ook ondertekend door NDP Nieuwsmedia, het Persvrijheidsfonds en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten.

"Uitholling"

De organisaties laken dat overheden straks straffeloos deadlines kunnen overschrijden. "Dat komt neer op een uitholling van rechten", schrijven ze.

Verder uiten ze kritiek op de openbaarheid van bestuur in het algemeen. Overheden maken volgens de journalisten veel te weinig informatie openbaar. Ze wijzen naar onder meer de Scandinavische landen, waar bestuursorganen vaak binnen 1 of 2 dagen gevraagde stukken leveren. Plasterk zou te weinig doen om de informatievoorziening te verbeteren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl