Het werk van schoonmakers bij slachterijen en vleesverwerkende bedrijven is vaak onveilig. Dat zegt de Inspectie SZW. Bij 90 procent van 217 ondernemingen die de inspectie vorig jaar onderzocht, was er te weinig aandacht voor de veiligheid van personeel dat machines schoonmaakt.

De werknemers lopen risico op ongevallen door onveilige machines en op infectieziekten. Ze kunnen zich bijvoorbeeld verwonden aan messen in machines. Ook komt het voor dat apparatuur niet goed is uitgeschakeld. Dan bestaat volgens de inspectie het gevaar voor beknelling en elektrocutie.

Virussen en bacteriën

Verder lunchen schoonmakers vaak in bedrijfskleding zonder zich te ontsmetten. Daarmee kunnen ze volgens de inspectie zichzelf en anderen infecteren met virussen, parasieten en bacteriën. Die komen uit het bloed en organen van vee.

Bedrijven nemen allerlei maatregelen om de bacteriën niet in het vlees te laten komen. Maar bij de schoonmaak doen werkgevers te weinig om de schoonmakers te beschermen.

Inspecteurs constateerden bij hun controles 488 overtredingen. In tien gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat het werk werd stilgelegd. Er mocht niet meer worden schoongemaakt voor de veiligheidsrisico's waren opgelost.

Boetes

De inspectie wil dat de vleesbedrijven maatregelen nemen om de veiligheid van schoonmakers te vergroten. Volgend jaar komen er weer controles. Bij overtredingen krijgen bedrijven geen waarschuwing meer, er volgen dan meteen boetes.

STER reclame