Het Centraal Planbureau vindt de politieke spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten in toenemende mate een risico voor de wereldhandel en daarmee ook voor de Nederlandse economie. Bij verdere escalatie van het conflict in Oekraïne zou de groei van de Nederlandse economie volgend jaar 0,25 tot 0,5 procentpunt lager kunnen uitkomen, zegt het CPB in het concept van de Macro Economische Verkenning.

Bij de raming is het CPB ervan uitgegaan dat het conflict in Oekraïne niet verder escaleert. Als escalatie inderdaad uitblijft, komt de groei over dit jaar volgens het CPB uit op 0,75 procent. Dat is iets meer dan het in juni voorspelde. Voor volgend jaar denkt het bureau dat de economie 1,25 procent groeit: evenveel als in de vorige raming.

Het CPB zegt verder dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 2,7 procent en volgend jaar op 2,1 procent. Dat is iets minder hoog dan waar het CPB eerder van uitging.

Werkloosheid

Het Planbureau voorziet verder dat de werkloosheid dit jaar nog licht zal stijgen, tot 620.000, maar dat er volgend jaar een daling komt naar 605.000. De voorspelde werkloosheid is daarmee lager dan eerder werd gedacht.

In het algemeen ontwikkelt de economie zich volgens de rekenmeesters zoals in juni werd verwacht. Wel zijn de verwachtingen voor de wereldhandel iets minder gunstig.

De cijfers van het Centraal Planbureau spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding van de begroting door het kabinet. De komende weken praten de ministers daarover en de plannen worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.

STER reclame