Uber gaat door met het aanbieden van de taxidienst uberPOP, ook al beschouwt de overheid het als illegaal taxivervoer.

Via uberPOP kunnen particulieren met hun eigen auto ritjes voor klanten verzorgen. De Inspectie Leefomgeving en Transport beschouwt uberPOP-chauffeurs als snorders en zegt boetes te gaan uitdelen.

Uber zegt het niet eens te zijn met de zienswijze van de inspectie. Het bedrijf zegt geen taxivervoer te faciliteren, maar meerijden, waarbij particuliere autobezitters andere particulieren met zich laten meerijden.

"Wij zijn bereid met de inspectie, de gemeente Amsterdam en andere belanghebbenden in gesprek te blijven over deze innovatieve vervoersoplossing," concludeert het bedrijf.

STER reclame