"Politie Den Haag discrimineert niet"

tijd van publicatie Aangepast

Er zijn geen aanwijzingen voor structurele misstanden bij de politie in de Haagse Schilderswijk. Dat zegt de waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren. Wel zegt hij dat de politie in de Schilderswijk vaker geweld toepast dan in andere Haagse wijken, maar dat zou kunnen worden verklaard door de hoge criminaliteitscijfers in de wijk.

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een reportage van TV West over discriminatie door agenten van het politiebureau De Heemstraat. Het Actiecomité Herstel van Vertrouwen verzamelde 59 klachten van wijkbewoners tegen de politie.

Soms te ver

De ombudsman ziet geen aanwijzingen voor een cultuur van discriminatie, maar sluit niet uit dat agenten uitlatingen doen die als discriminerend kunnen worden ervaren. Ook zouden agenten in individuele gevallen te ver kunnen gaan met het gebruik van geweld.

Eén van de klachten is dat agenten mensen op afkomst zouden selecteren om zich te legitimeren. Van de inwoners van de Schilderswijk is 90 procent van allochtone afkomst. De ombudsman zegt dat het daarom lastig is vast te stellen of er bij controles sprake is van etnisch profileren.

Advies: samen inspannen

Bewoners hebben aangegeven dat een kleine groep, vooral jongere agenten, hen niet behoorlijk behandelt. De ombudsman vraagt de politie zich professioneel te gedragen. Tegelijkertijd stelt hij dat wijkbewoners zich fatsoenlijk tegen de politie moeten gedragen.

Een andere klacht is de slechte behandeling van klachten en aangiften. Uit het onderzoek komt naar voren dat dit te maken heeft met onwetendheid van mensen. In het rapport staat: "Het komt regelmatig voor dat mensen aangifte willen doen omdat ze het niet eens zijn met een bekeuring. De Nationale ombudsman vindt het van groot belang dat de politie duidelijk communiceert over de verschillende procedures, om misverstanden te voorkomen".

Documentaire TV West

In oktober 2013 zond TV West een documentaire uit over de relatie tussen politie en bewoners in de Schilderswijk. In de uitzending komen onder meer drie oud-agenten aan het woord. Zij vertellen anoniem dat politieagenten in de Schilderswijk zich te buiten gaan aan buitensporig geweld tegen allochtonen. Daarnaast zou er een sfeer van "intimidatie en racisme" heersen in dit deel van het Haagse korps.

In de Haagse Schilderswijk wonen 60.000 mensen met in totaal 125 verschillende nationaliteiten. Het is een achterstandswijk waar relatief veel criminaliteit voorkomt door vooral jongeren.

STER Reclame