Voormalige beleggers in Fortis hebben recht op een schadevergoeding omdat ze in 2008 misleidend en onvolledig zijn geïnformeerd. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. De hoogte van de schadevergoeding wordt later vastgesteld.

Een groep oud-aandeelhouders en beleggers had een zaak aangespannen tegen Fortis en de Nederlandse Staat.

Fortis nam samen met Royal Bank of Scotland en Banco Santander in 2007 voor meer dan 70 miljard euro ABN Amro over. Fortis legde voor zijn deel 24 miljard euro op tafel.

Twijfels

De financiële crisis die zich in 2007 en 2008 ontwikkelde trok echter het kleed onder Fortis uit. De bank had zich verslikt in de overname en kreeg steeds grotere financiële problemen. De situatie verslechterde door het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers.

Geldmarkten gingen op slot en Fortis kon steeds moeilijker geld lenen. Ook had de bank steeds meer moeite om spaarders en rekeninghouders aan te trekken.

In het najaar van 2008 werd Fortis in twee stappen gered door de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse overheid. Volgens het hof heeft de bank de beleggers toen misleid door via de media te laten weten dat Fortis er dankzij de eerste miljardensteun "financieel sterker voorstond dan ooit".

Intern waren er echter grote twijfels. Een paar dagen later werden Fortis en ABN Amro genationaliseerd. De bank wist dat de informatie naar buiten toe niet klopte en heeft de markt en de beleggers op het verkeerde been gezet, vindt het hof.

Beleggers hebben op basis van die informatie mogelijk aandelen gekocht, verkocht of aangehouden. Fortis is daarom aansprakelijk voor de schade die de aandeelhouders in die periode hebben geleden, oordeelt het hof.

Staat

De claim tegen de Nederlandse Staat is door het hof afgewezen. De Staat heeft niet te positief geoordeeld of mensen misleid. De Staat richtte zich ook niet zozeer op beleggers, maar veeleer op spaarders en rekeninghouders.

De rechtsopvolger van Fortis heet tegenwoordig Ageas. Het hof gaat in een aparte procedure bepalen hoeveel schadevergoeding Ageas aan de gedupeerde aandeelhouders moet betalen. Volgens advocaat Adriaan de Gier, die gedupeerden bijstond, gaat het om minstens 200 miljoen euro.

STER reclame