Het diepgravend onderzoek naar oorlogsmisdaden door het Kosovo Bevrijdingsleger UCK in 1999 heeft harde bewijzen opgeleverd voor ontvoering, marteling en moord. Dat heeft onderzoeksleider John Clint Williamson verklaard. Het onderzoek is opgezet door de Europese Unie.

Williamson zei dat hij overtuigend bewijs heeft van misdaden tegen de menselijkheid. Die zijn volgens hem niet zomaar begaan door enkele individuen. Hun daden tegen de Servische vijanden waren goed voorbereid en genoten steun van gezaghebbende figuren binnen het UCK.

Orgaanhandel

Williamson vond ook aanwijzingen dat enkele gevangenen zijn beroofd van hun organen. Die zijn waarschijnlijk verkocht op de zwarte markt. Hard bewijs daarvoor ontbreekt echter. Hij sloot niet uit dat er alsnog aanklachten komen wegens orgaanhandel als er beter bewijs op tafel komt.

Hoewel er harde bewijzen zijn voor oorlogsmisdaden, worden voorlopig geen verdachten aangeklaagd. Het wachten is op een nog op te richten speciale rechtbank, waarschijnlijk in Den Haag.

Tribunaal

Dat proces gaat traag. Nederland staat in principe welwillend tegenover zo'n nieuwe rechtbank, maar er wordt nog steeds niet concreet gepraat over de invulling ervan. Dat komt ook doordat Kosovo sinds de verkiezingen van vorige maand nog geen nieuwe regering heeft.

Williamson roept alle partijen op om zo snel mogelijk om de tafel te gaan zitten zodat de rechtbank volgend jaar kan beginnen met zijn werk.

Volgens Williamson zijn er minder dan tien mensen het slachtoffer geworden van orgaanhandel. "De beperkte schaal maakt het misdrijf niet minder ernstig, aan de andere kant dient overdrijving van de aantallen geen enkel doel", zei de onderzoeksleider. Hij benadrukte dat ongefundeerde geruchten over honderden slachtoffers het leed van nabestaanden vergroot.

STER reclame