Het aantal kinderen dat met de voeten tussen de fietsspaken komt, kan drastisch omlaag. Dat zeggen veiligheidsorganisaties, ziekenhuizen, verzekeraars en fabrikanten, die daarvoor de handen ineen slaan.

"Jaarlijks belanden 2800 kinderen op de spoedeisende hulp, omdat ze met hun voet tussen de spaken zijn gekomen", zegt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars. "Eenderde van die kinderen heeft een of meerdere botbreuken. Het aantal beknellingen daalt al jaren, maar het gaat ons nog niet hard genoeg."

Het gaat in vrijwel alle gevallen om kinderen die achterop een bagagedrager meerijden. Volgens het Verbond van Verzekeraars zou het enorm helpen als ouders deugdelijke kinderzitjes aanschaffen. Ook worden de zitjes niet altijd op de juiste manier gebruikt.

De samenwerkende instanties gaan nu eerst onderzoeken op welke manier beknellingen het vaakst voorkomen. Op basis daarvan wordt later een voorlichtingscampagne gestart.

STER reclame