NOS NieuwsAangepast

"Onderwijsgeld is hapsnapbeleid"

Samen leveren ze onderwijs aan 340.000 leerlingen, de schoolbestuurders die reageerden op de enquêtevragen van de NOS. We vroegen ze hoe ze zijn omgegaan met de in totaal 650 miljoen euro extra die het kabinet eind 2013 uittrok voor verbetering van het onderwijs.

Een greep uit de reacties van schoolbesturen:

"Natuurlijk is het prettig geld te krijgen, maar dit geld kwam onverwacht, is niet structureel en moest verplicht in 2013 worden opgevoerd in de stukken. Dat maakt dat er een onterecht positief beeld over de financiële staat van het voortgezet onderwijs ontstaat."

Reserves

Scholen hebben hun financiële positie met het geld kunnen verbeteren en dat doet ze goed:

"Blij, hiermee zijn vroegere bezuinigingen grotendeels goedgemaakt."

Uit veel reacties blijkt dat veel scholen de afgelopen jaren moesten interen op hun reserves:

"Het beschikbaar gestelde geld kan gezien worden als reparatie. Door diverse maatregelen, waaronder bezuinigingen, dreigde er een groter tekort te ontstaan voor 2013 dan begroot."

Wantrouwen

Het klinkt dus mooi, meer geld, maar vaak wordt er juist op de beperkingen gewezen:

"We zijn blij met het bedrag, maar omdat het een incidenteel bedrag is waarvan wij niet weten of dit een vervolg krijgt, is het geld lastig te besteden. Wij kunnen hier bijvoorbeeld geen personeel voor aantrekken, omdat wij daarmee verplichtingen aangaan waarvan wij niet weten of deze een vervolg krijgen."

In het Herfstakkoord en in het Nationaal Onderwijsakkoord is ook voor de volgende jaren structureel geld beloofd. Maar scholen zijn wantrouwig. Ze zijn er niet van overtuigd dat die belofte ook echt waargemaakt gaat worden.

"Je gaat uit van wat je weet en je houdt geen rekening met wat zou kunnen komen. Beloofd geld zit niet in mijn kas."

Kritiek

Ondanks het extra geld zijn onderwijsbestuurders kritisch over de rol van de politiek. Een paar oneliners:

"Opportunistisch. Snel scoren op korte termijn."

"Het is hapsnapbeleid, denken op korte termijn zonder visie, dus je kunt er niet langdurig beleid op maken."

"Belachelijk, uit de blauwe lucht, terwijl ik eerst zeven mensen moest ontslaan."

Maar er klinkt ook kritiek vanuit de schooldirecteuren op hun eigen schoolbesturen. Want die krijgen het geld:

"Ik had het graag in mijn schoolontwikkeling willen steken, maar doordat bestuur wikt en beschikt hierover, kan ik op dit geld geen enkele aanspraak maken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl